ประกันภัยธุรกิจ SME กับ TQM Home

ประกันภัยธุรกิจรายย่อย (SME)

ประกันภัยคุ้มครองธุรกิจของคุณ ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร โจรกรรม น้ำท่วม การสูญเสียรายได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้ไม่สะดุด แม้เกิดเหตุไม่คาดคิด

  • แผนประกันภัยที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

  • ผ่อนได้ จ่ายสะดวกได้หลายช่องทาง

  • ปรึกษาฟรี! 24 ชั่วโมง

  • เคลมสะดวก ดูแลทุกผลประโยชน์ของคุณ

รูปแบบธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนสนใจทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น และที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ ธุรกิจขนาดย่อม หรือขนาดกลาง (SME) ตามกำลังของผู้ประกอบการ โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่สูงและสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้คนรุ่นใหม่นิยมทำธุรกิจ SME เพราะให้ความสบายใจและไม่กดดันในการทำงาน แน่นอนว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจ SME ต้องมีการเตรียมพร้อมสิ่งกับต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น เรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย การเรียนรู้การตลาดของธุรกิจที่กำลังลงมือทำและสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอีกประการ คือการทำประกันสำหรับธุรกิจ SME

การทำประกันภัยถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในหลายมิติ เช่น ในกรณีที่สถานประกอบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ น้ำท่วม นอกจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวอาคารและปรับปรุงภายในอาคารแล้วในระหว่างที่กำลังซ่อมแซมทรัพย์สินนั้น ผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ขาดรายได้จากการที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้กรมธรรม์ประกันภัยถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้ประกอบการ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสัญญาประกันภัยให้ความคุ้มครองที่แตกต่างหลากหลาย

ผู้ประกอบการควรเข้าใจความเสี่ยงภัยที่ท่านกำลังเผชิญเข้าใจเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการท่านสามารถเลือกใช้บริการจากที่ปรึกษาด้านการประกันภัยผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ อย่าง TQM Insurance Broker เพื่อดูแลเรื่องการประกันภัยให้ท่านอย่างมืออาชีพ

เกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME แยกตามขนาดของสินทรัพย์ ตั้งแต่มูลค่า 2 ล้านบาท - 50 ล้านบาท

ทำไมต้องเลือกความคุ้มครองประกันภัยธุรกิจ SME ผ่าน TQM Home

บริษัทฯ จัดหาความคุ้มครองที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจ SME โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

คุ้มครองความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร

คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อเงินที่จัดเก็บไว้ในสถานที่ประกอบการ

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองป้ายโฆษณา